T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Finestreta única

Finestreta única

La finestreta única es presenta com un servei o prestació addicional per a les víctimes de delictes, l'objectiu de la qual és facilitar-los la realització dels tràmits administratius relacionats amb la sol·licitud i el reconeixement dels seus drets davant les administracions públiques i altres organismes. Per exemple: la presentació de sol·licituds d'assistència jurídica gratuïta o la presentació de la documentació necessària perquè els siguen reconegudes ajudes socials.

En aquest sentit, les oficines actuaran com a instància centralitzada per a la realització de tots aquells tràmits que estiguen relacionats directament amb la materialització dels drets de les víctimes arreplegats en la normativa estatal i autonòmica específica, ja siguen de l'àmbit judicial, assistencial o altres àmbits.