T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Funcionament de cadascuna de les oficines de la xarxa d'OAVD

Funcionament de cadascuna de les oficines de la xarxa d'OAVD

Nou model

L'OAVD té com a eix l'atenció integral de les víctimes des de tots els àmbits, no sols des del jurídic sinó també des del psicològic i l'assistencial. Naix per a superar el vell model que emanava de l'antic concepte de víctima en el Dret Penal i, per això, es garanteix a les víctimes l'atenció especialitzada per part de lletrats, psicòlegs i treballadors  socials. L'objectiu de l'actual xarxa d'OAVD és assegurar la protecció integral dels drets de la víctima tal com li reconeix l'Estatut de la Víctima.

Servei públic i gratuït

L'OAVD és un servei universal, gratuït i que pot usar qualsevol independentment d'on s'haja patit el delicte. Dóna resposta a les víctimes tant en l'àmbit jurídic com en el psicològic i social, i els ajuda per tal que reben les mesures de justícia restaurativa a què tinguen dret (indemnitzacions, compensacions, etc.).