T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Qui atén les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes de Delicte?

Qui atén les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes de Delicte?

  • El personal adscrit a les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte és personal funcionari o laboral de l'Administració de la Generalitat.

  • La xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Atenció a les Víctimes del Delicte pot estar atesa per professionals de la psicologia, treball social, criminologia, juristes o un altre personal tècnic especialitzat en la matèria, quan l'especificitat de les funcions així ho aconselle.

  • Els llocs de treball adscrits a les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte tenen mobilitat d'àmbit provincial, incorporant-se'n així aquesta previsió a la classificació.