T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Model d'actuació de les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte

Model d'actuació de les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte

Les Oficines assistiran a les víctimes en les àrees jurídica, psicològica i social, amb el fi últim de minimitzar la victimització primària i evitar la secundària.

Les Oficines realitzaran plans d'assistència individualitzats i es coordinaran amb tots els serveis competents en atenció a les víctimes. Els plans respectaran la privacitat i intimitat de la persona que sol·licita el servei. L'assistència a les víctimes es realitza en quatre fases:

  • Fase d'acollida-orientació que es realitza a través d'una entrevista i té com a fi que la víctima plantege els seus problemes i necessitats, que permeta orientar-la, analitzar possibles intervencions d'altres recursos i, si escau, la derivació a aquests.

  • Fase d'informació adaptada a les circumstàncies i condicions personals de la víctima, a la naturalesa del delicte comés i als danys i perjuís patits.

  • Fase d'intervenció que podrà ser jurídica, psicològica i social.

  • Fase de seguiment que es realitzarà al llarg de tot el procés penal i per un període de temps adequat després de la seua conclusió.