T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Altres serveis

Altres serveis

Servei de personal facilitador

Es tracta d'un projecte que s'està duent a terme a la Ciutat de la Justícia de València.

Està dirigit a persones amb discapacitat/diversitat funcional que necessiten la prestació de suport per a comprendre la informació que reben en accedir a una seu judicial i saber on, com i a qui dirigir-se, siguen víctimes, parts, testimonis, jurats, investigades o de qualsevol manera intervinents en un procediment. L'objectiu de l'actuació del personal facilitador és que comprenguen i prenguen decisions de manera informada, garantint que coneixen i entenen l'objecte, finalitat i efectes del procés així com les pretensions de les parts.

Línia gratuïta d'atenció telefònica a víctimes del delicte – 900 50 55 50

Es facilita resposta telefònica immediata tots els dies de l'any i a qualsevol hora a les persones que contacten directament amb el telèfon 900 50 55 50.

La informació a facilitar serà la següent:

  • Telèfon d'emergències en cas que la situació així ho requerisca
  • OAVD de referència, en funció del domicili de la víctima o ciutadà/na que ha establit la comunicació.
  • Dades de contacte de l´OAVD sol·licitada
  • Cita prèvia: data i hora de la cita concertada amb l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte que corresponga a la víctima pel seu domicili de residencia.