T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Coordinación de las órdenes de protección

Les oficines provincials d'Alacant, Castelló i València han sigut designades per la Generalitat com a punts de coordinació de les ordres de protecció. Això suposa que aquestes oficines assumixen la funció de canalitzar i possibilitar una adequada assistència, sobretot juridicosocial, a la víctima, i açò des de la perspectiva d'un servei proactiu. És a dir, des de les oficines es pren la iniciativa de contactar amb la víctima des que es rep la mesura de protecció remesa per l'òrgan jurisdiccional que la dicta.