T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Col·laboració i coordinació interna i externa de les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte

Col·laboració i coordinació interna i externa de les Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte

La Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes de Delicte es coordina amb els departaments, òrgans i serveis existents amb competència en assistència a les víctimes de delictes, que depenen de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, així com amb els òrgans judicials, la Fiscalia, l'Advocacia, l'Institut de Medicina Legal, les forces i cossos de seguretat, la policia local, els serveis de salut, els serveis socials i qualsevol altra institució que puga estar en contacte amb la víctima del delicte.