T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Preguntes freqüents

01.- Violència contra la dona: què faig si?

Amb caràcter general, en cas d'urgència crida o acudeix personalment a la Policia o al Jutjat de Guàrdia per a interposar la corresponent denúncia, sol·licitant l'adopció de mesures de protecció oportunes.

També pots cridar al telèfon d'atenció a víctimes del delicte 900 50 55 50.

Igualment, pots acudir a les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte, on un  professional et facilitarà informació i assessorament personalitzat, amb caràcter gratuït i, si és el cas, et derivarà als recursos més adequats en atenció a les circumstàncies concretes plantejades sobre la teua situació i el fet relatat.

Així mateix pots comunicar la teua situació trucant al telèfon 016. Es tracta d'un servei telefònic dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat, que té per objecte la prestació d'informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere. És un servei telefònic gratuït que esà en funcionament 24 hores els 365 dies de l'any. Pots cridar des de qualsevol lloc perquè les crides que faces a aquest número no deixaran cap rastre en la factura del telèfon i tot el que parleu serà absolutament confidencial. A més, ells poden derivar la teua anomenada al 112 de la Comunitat Valenciana si creus estar en perill, o als Centres Dona 24 Hores de la Comunitat.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Si el risc és imminent telefona al 112 d'Emergències, al 091 de la Policia Nacional o al 062 de la Guàrdia Civil. També pots telefonar al 016, telèfons tots ells gratuïts i d'atenció 24 hores.

En tot cas és important acudir a qualsevol comissaria de la Policia, Guàrdia Civil o al Jutjat de guàrdia i denunciar de la manera més detallada possible els fets delictius. Pots demanar assessorament sobre el mode d'interposar la denúncia i com relatar els fets, a les advocades i advocats experts que trobaràs en les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte. En el cas que existisquen danys físics o algun tipus de lesions, s'ha d'acudir a un centre de salut o hospital perquè se'n faça el diagnòstic i la curació.

Alhora que es realitza la denúncia, et recomanem que sol·licites que s'adopte una mesura de protecció que, entre altres, comporta alguna mesura de seguretat de naturalesa penal, com pot ser la prohibició que el denunciat s'acoste o contacte amb tu (la víctima).

Des de les Oficines d'Assistència a la Víctima del Delicte se't farà un seguiment personalitzat del teu cas, orientant-te i acompanyant-te en tot el que precises.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

La Policia i les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte d'Alacant, Castelló i València, una vegada tenen coneixement que un pres per violència de gènere queda en llibertat, es posen en contacte amb la víctima per a informar-la de la nova situació penitenciària, per la qual cosa, si prèviament no has contactat amb algun d'aquests recursos, pots obtenir la informació esmentada acudint-hi.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

En aquest cas la persona agressora està incomplint una resolució judicial, per la qual cosa la víctima ha de contactar de manera immediata amb les Forces i Cossos de Seguretat (Policia i Guàrdia Civil), perquè tinguen coneixement de la situació i adopten les mesures necessàries de protecció. A continuació, hauries de formular la corresponent denúncia per delicte de trencament de mesures judicials. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Pots acudir a la teua Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima, perquè aquestes compten amb psicòlegs i psicòlogues especialitzats que t'oferiran atenció psicològica professional. En les Oficines es realitza una avaluació de les víctimes més vulnerables per a aconseguir la disminució de la crisi ocasionada pel delicte i l'afrontament del procés judicial derivat del delicte.

També pots posar-te en contacte amb el Centre Dona 24 hores, a través del 900 580 888 o del 016, sol·licitant que et passen amb el Centre Dona 24 Hores de la teua Comunitat. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

 

Pots acudir o posar-te en contacte amb l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima a la teua localitat, on treballadores i treballadors socials especialitzats t'oferiran i orientaran sobre els recursos i mesures socials a què pots tenir accés com a víctima, segons cada cas concret.

També pots acudir al Centre Dona 24 Hores on un professional t'informarà sobre les ajudes econòmiques a què tens dret, segons el cas concret. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Pots acudir o posar-te en contacte amb l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima a la teua localitat, on treballadores i treballadors socials especialitzats t'oferiran i orientaran sobre els recursos i mesures socials a què pots tenir accés com a víctima, segons cada cas concret.

A més, en tot cas, pots acudir a l'oficina del SERVEF corresponent al domicili on estiguere empadronada, amb la documentació acreditativa de ser víctima de violència de gènere i el personal especialitzat t'ajudarà en l'elaboració d'un itinerari personalitzat que incloga accions de formació i inserció laboral, que faciliten l'accés a l'ocupació.

La Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, reconeix a les víctimes de violència de gènere una sèrie de drets sociolaborals i de seguretat social, per això és important que acredites la teua condició de víctima d'aquesta violència (article 9 de la Llei 7/2012). L'accés a l'ocupació és una prioritat per a tu i poden ajudar-te a aconseguir-lo.

  • Com pots acreditar la teua condició de víctima de violència de gènere?

Article 9. Acreditació de la violència sobre la dona.

  1. Constitueixen mitjans de prova per a l'acreditació i la prestació de cobertures garantides en aquesta llei qualsevol resolució judicial que reconega, encara que només siga de forma indiciària o incidental, l'existència d'un acte de violència sobre la dona previst en aquesta llei.

  2. Excepcionalment, en absència de la resolució judicial indicada en l'apartat 1 del present article, i en tant es dicte aquesta en el sentit indicat, serà suficient l'informe del Ministeri Fiscal del contingut del qual es desprenga que hi ha indicis que la demandant és víctima d'aquesta violència.

  3. Amb el mateix caràcter d'excepcionalitat, podran exercitar-se els drets en què així es determine expressament, amb l'única acreditació de la presentació de l'atestat policial o inclús del certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

02.- Violència domèstica: què faig si?

Pots interposar una denúncia en la Policia, Guàrdia Civil o en el Jutjat de Guàrdia.

En els supòsits d'agressió és convenient acudir al centre sanitari perquè se'n faça el diagnòstic i es facilite el tractament mèdic adequat. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Pots interposar una denúncia i al mateix temps sol·licitar l'adopció de mesures cautelars de protecció

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Sempre que es produïsca una situació violenta és convenient telefonar als serveis d'emergència (112) per si hi ha alguna lesió o per si fóra necessari l'ingrés d'urgència.

En qualsevol cas pots interposar la corresponent denúncia i sol·licitar que s'adopte alguna mesura cautelar de protecció que impedisca a la persona que agredeix acostar-se al domicili familiar, entre altres.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Pots denunciar i sol·licitar una mesura cautelar de protecció que per exemple li impedisca tornar al domicili o establir comunicació amb tu.

En els supòsits d'agressió és convenient acudir al centre sanitari perquè es procedisca al diagnòstic i es facilite el tractament mèdic adequat.

En el cas de menors també pots acudir a la Fiscalia de Menors, on s'iniciarà el corresponent expedient i s'adoptaran les mesures oportunes.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

03.- Violència escolar: què faig si?

En primer lloc s'han de posar els fets en coneixement dels pares.

Els fets també han de ser advertits al tutor i, si és el cas, als òrgans directius del Col·legi perquè s'hi adopten les mesures oportunes.

En tot cas es pot interposar la corresponent denúncia acudint prèviament a l'Oficina d'Assistència a la Víctima del Delicte per a rebre l'assessorament adequat. Els treballadors i treballadores de les Oficines poden oferir-te assistència jurídica i atenció psicològica individualitzada per a aconseguir superar la situació.

En cas d'agressió física és convenient acudir al centre sanitari perquè se'n faça el diagnòstic i es facilite el tractament mèdic adequat.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Pots acudir a l'òrgan judicial competent posant en el seu coneixement tal circumstància als efectes que l'òrgan puga adoptar les mesures legalment oportunes.

També pots posar-te en contacte telefònic o acudir personalment a l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima a la teua localitat. El lletrat o lletrada de l'oficina t'informarà i assessorarà de forma personal, professional i gratuïta sobre el fet delictiu, el procediment judicial i qualsevol dubte que pogueres plantejar-li. A més, un psicòleg o psicòloga professional de l'Oficina pot proporcionar-te assistència psicològica abans, durant i després del procediment judicial.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Si el fet ja ha sigut denunciat i s'ha iniciat un procediment judicial, has de posar-ho en coneixement del seu lletrat o lletrada.

Resulta convenient acudir a l'òrgan judicial o la Fiscalia manifestant la intenció i la voluntat de restituir i reparar el dany causat. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

04.- Violència en xarxes socials: què faig si...

Si algú està utilitzant el teu perfil sense el teu consentiment podria estar cometent un delicte contra l'honor i la intimitat pel que és necessària la denúncia de la persona agreujada perquè es procedisca judicialment contra el o la culpable.

És convenient canviar la contrasenya de manera immediata.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Les amenaces i els missatges ofensius poden donar lloc a un delicte contra l'honor i la intimitat pel que és necessària la denúncia de la persona perjudicada perquè es procedisca judicialment contra el culpable.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

En principi ningú està obligat a facilitar les dades personals a una altra persona. En el cas que facilites aquestes dades mitjançant amenaça o coacció, els fets poden ser objecte de denúncia.

També es poden exercitar els drets i les accions previstes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals, garantia dels drets digitals.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

 

Si eres menor d'edat has de comunicar-li'l als teus pares i a continuació denunciar els fets aportant tots els documents, correus electrònics, sms o WhatsApp mitjançant els quals has sigut assetjat.

En tot cas, pots posar-te en contacte amb una Oficina d'Assistència a la Víctima del Delicte i tractarem el teu cas de forma confidencial, orientant-te i acompanyant-te en tot el que necessites. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Si eres menor d'edat has de comunicar-li'l als teus pares i a continuació denunciar els fets aportant tots els documents, correus electrònics, sms o WhatsApp mitjançant els quals has sigut assetjat.

És convenient posar-ho en coneixement de la companyia telefònica perquè adopte les possibles mesures per a evitar la recepció d'aquests missatges.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Informa els teus pares.

Els pares han de comunicar-ho al professor/a, i/o tutor/a dels òrgans directius del col·legi perquè adopten les mesures necessàries.

Si els fets són greus, es poden denunciar.

En tot cas, pots posar-te en contacte amb l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte i t'orientarem sobre les opcions que tens.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

05.- Violència sexual: què faig si?

Telefona a la Policia per a denunciar els fets i acudeix a l'hospital per a ser explorada i valorar l'abast de les lesions patides. En aqueix instant i de manera immediata s'activa el protocol en matèria de delictes contra la llibertat sexual.

És important acudir al centre sanitari a la major brevetat, sense netejar-se ni canviar-se de roba, comunicant al facultatiu o facultativa que t'assistix tot el que succeeix.

Les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte poden oferir-te la informació i el suport que necessites en aquest moment perquè en elles, rebràs informació i atenció gratuïta, personal i professional sobre les qüestions relacionades amb el delicte, amb el procediment penal i sobre els drets i recursos que com a víctimes d'un delicte de naturalesa sexual et puguen assistir.

En el cas que necessites atenció psicològica urgent pots acudir o telefonar al Centre Dona 24 Hores. Aquests centres estan especialitzats a atendre delictes sexuals, amb la qual cosa allí podràs trobar també orientació legal.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Si es té clar que els fets poden ser constitutius de delicte s'han de denunciar, indicant en la denúncia la persona que està realitzant l'assetjament, identificant amb exactitud els motius i fets que et fan sentir assetjada.

Si al contrari tens dubtes sobre si el fet és o no un delicte, resulta convenient sol·licitar un assessorament jurídic previ. Des de les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte et podem informar i assessorar sobre aquesta qüestió i, si és el cas, com i on interposar la denúncia i la posterior tramitació d'un eventual procediment penal. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

En l'un i l'altre cas s'han de posar els fets en coneixement de l'autoritat policial o judicial i denunciar l'agressor o agressora.

Davant de qualsevol dubte, posa't en contacte amb una Oficina d'Assistència a la Víctima del Delicte o el Centre Dona 24 Hores

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

En principi, els fets podrien ser constitutius d'un delicte contra l'honor i la intimitat, per la qual cosa és necessària la denúncia de la persona ofesa per a la seua persecució penal. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Has d'interposar la corresponent denúncia. Els agents policials o el jutjat realitzaran les actuacions necessàries per a esbrinar els fets i adoptar les decisions legalment pertinents tenint en compte la gravetat del fet delictiu.

És important portar el menor o la menor a un centre sanitari per a la realització d'una exploració mèdica física; amb posterioritat posar la recuperació del o la menor en mans d'un professional especialitzat a atendre les possibles seqüeles psicològiques que puga tenir el/la menor.

Si penses que el teu fill/a ha sigut víctima d'un fet d'aquest tipus, no dubtes a posar-te en contacte amb una Oficina d'Assistènciaa la Víctima del Delicte on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Pots acudir a la teua Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima on se t'informarà de les ajudes regulades en la Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la Llibertat Sexual. També se t'orientarà dels requisits exigits en la mencionada legislació, així com dels tràmits a realitzar per a sol·licitar les ajudes. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

06.- Delictes econòmics: què faig si?

Amb caràcter general l'estafa constitueix un delicte contra el patrimoni i l'ordre socieconòmic, per tant, pot ser objecte de denúncia.

Si es denuncia el fet delictiu directament davant les autoritats policials, els agents competents iniciaran unes diligències amb la finalitat d'investigar-lo i, si és el cas, descobrir els presumptes autors.

En cas de qualsevol dubte pots acudir a la teua Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte més pròxima, on un lletrat o lletrada t'informarà i assessorarà sobre el fet delictiu, la denúncia, els tràmits i conseqüències d'un eventual procés penal, i qualsevol dubte que pugues plantejar. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Amb caràcter general l'apropiació il·lícita de diners aliè constitueix un delicte contra el patrimoni i l'ordre socieconòmic, per tant pot ser objecte de denúncia.

Si es denuncia el fet delictiu directament davant de les autoritats policials, els agents competents iniciaran unes diligències amb la finalitat d'investigar i, si és el cas, descobrir els presumptes autors.

En cas de qualsevol dubte pots acudir a la teua Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima, on un lletrat o lletrada t'informarà i assessorarà sobre el fet delictiu, la denúncia, els tràmits i conseqüències d'un eventual procés penal, i sobre qualsevol dubte que com a perjudicat pugues plantejar. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Amb caràcter general el robatori amb força en les coses és un delicte contra el patrimoni i, per tant, pot ser objecte de denúncia.

Si es denuncia el fet delictiu directament davant les autoritats policials, els agents competents iniciaran unes diligències amb la finalitat d'investigar i, si és el cas, descobrir els presumptes autors.

Resulta d'utilitat que en la denúncia el perjudicat incloga una llista el més detallada possible dels objectes sostrets. En el cas que en el moment d'interposar la denúncia a la víctima se li haguera oblidat la inclusió d'algun objecte robat, es podrà incloure posteriorment mitjançant una ampliació d'aquella.

En el cas que la casa on es va produir el robatori tinga el contingut assegurat, el perjudicat o perjudicada haurà de notificar-ho a la seua Companyia d'Assegurances, remetent-li, si és el cas, una còpia de la denúncia interposada i tots aquells documents requerits per l'asseguradora.

En cas de qualsevol dubte pots acudir a la teua Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima, on un lletrat o lletrada t'informarà i assessorarà sobre el fet delictiu, la denúncia, els tràmits i conseqüències d'un eventual procés penal, i sobre qualsevol dubte que com a perjudicat pugues plantejar. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Amb caràcter general el furt, el robatori amb força en les coses o amb violència, constitueix un delicte contra el patrimoni i per tant poden ser objecte de denúncia.

Si es denuncia el fet delictiu directament davant de les autoritats policials, els agents competents iniciaran unes diligències amb la finalitat d'investigar i, si és el cas, descobrir els presumptes autors.

Hauràs de comunicar l'incident a la companyia de telèfon amb què tingueres contractada la línia telefònica als efectes que adopte les mesures pertinents.

En el cas de tenir contractat una assegurança que cobrisca el robatori d'un telèfon mòbil, hauràs de comunicar a la companyia d'assegurances el fet patit, aportant la documentació requerida per aquesta als efectes d'obtenir la prestació contractada.

Si tens algun dubte pots acudir a la teua Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima, on un lletrat o lletrada t'informarà i assessorarà sobre el fet delictiu, la denúncia, els tràmits i conseqüències d'un eventual procés penal, i sobre qualsevol dubte que com a perjudicat pugues plantejar. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

07.- Delictes contra l'honor: què faig si?

Només seran constitutives de delicte les injúries que, per la seua naturalesa, efectes i circumstàncies, siguen tingudes en concepte públic com a greus, i es tindà en compte si s'han realitzat amb o sense publicitat.

Perquè s'inicie un procediment penal per injúries és necessari la presentació en els jutjats d'una querella per part de l'ofés o ofesa, és a dir, la persona perjudicada ha d'acudir al procés penal representat per advocat i procurador.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Amb caràcter general aqueixos fets pogueren ser objecte d'un delicte de calúmnia. Perquè s'inicie un procediment penal és necessari la querella de la persona ofesa, s'haurà de valorar la gravetat de les acusacions i si aquestes s'han realitzat amb publicitat o sense.

Si tens algun dubte pots acudir a la teua Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima, on un lletrat o lletrada t'informarà i assessorarà sobre el fet delictiu, la denúncia, els tràmits i conseqüències d'un eventual procés penal, i sobre qualsevol dubte que com a perjudicat pugues plantejar. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

08.- Testimonis: què faig si?

En el cas que l'abús puga ser constitutiu d'un il·lícit penal, la legislació espanyola estableix que la persona que presencie la perpetració de qualsevol delicte públic, ha de posar-ho de l'autoritat competent

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Amb caràcter general pots posar-ho en coneixement del jutjat competent perquè adopte les mesures que considere pertinents.

També pots posar-te en contacte telefònic o acudir personalment a l'Oficina d'Assistència a la Víctima del Delicte del lloc on farà el juí o, a falta d'això, a la més pròxima. El personal de l'oficina t'informarà del programa d'acompanyament de víctimes i testimonis que duen a terme aquestes oficines.

El programa consisteix en l'acompanyament per una persona professional de les oficines esmentades a les víctimes o als testimonis d'un procediment penal, que estiguen citats per a la pràctica de qualsevol diligència o per a la compareixença en juí; així com en la utilització dels mitjans materials i humans necessaris per a evitar la confrontació entre víctima/ testimoni i la persona inculpada.

Entre aquests mitjans s'inclou la possibilitat que la víctima o el testimoni puguen declarar en la diligència judicial o en l'acte del juí oral sense ser vistos per la persona inculpada, sempre que el o la jutge competent ho autoritze.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

09.- Delictes d'Odi: Que faig si?

El delicte d'odi es defineix com "qualsevol infracció penal, incloent-hi infraccions contra les persones o les propietats, on la víctima, el local o l'objectiu de la infracció es trie per la seua real o percebuda connexió, simpatia, filiació, suport o pertinença a un grup que puga estar basada en la raça, origen nacional o ètnic, l'idioma, el color, la religió, l'edat, la minusvalidesa física o mental, l'orientació sexual o un altre factor semblant, ja siguen reals o supòsits".

Si creus estar sent víctima d'un delicte d'odi has de denunciar el fets ant les Forces i els Cossos de Seguretat com més prompte millor, inclús si no està segur de si l'acte en què s'ha vist embolicat constitueix un delicte d'odi. En denunciar els delictes d'odi, permetrà i ajudarà a prevenir i evitar que aquests incidents puguen tornar a repetir-se. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

10.- Preguntes freqüents: què faig si?

Interposar la corresponent denúncia pels fets objecte del delicte.

Pots posar-te en contacte o acudir personalment a la teua Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte més pròxima, són un servei públic i gratuït el principal objecte del qual és oferir a la ciutadania informació i assistència jurídica, psicològica i social, en els supòsits que hagueren patit directament o indirectament les conseqüències d'una infracció penal.

El personal jurídic de l'Oficina t'informarà i assessorarà sobre si els fets poden ser constitutius d'un il·lícit penal, com i on interposar la denúncia, el possible contingut bàsic de la denúncia, les conseqüències jurídiques de la interposició de la denúncia, els tràmits d'un eventual procés penal i, en general, resoldrà els possibles dubtes que sobre els fets en qüestió que com a víctima pogueres tenir.

En l'Oficina també hi ha professionals de la psicologia que poden oferir-te ajuda psicològica en el cas que siga necessari i treballadors i treballadores socials que t'informaran sobre els drets que t'assisteixen, i et remetran, si fóra el cas, als recursos pertinents, atenent a les teues circumstàncies personals i a les característiques del fet delictiu.

Des de l'Oficina d'Assistència a la Víctima del Delicte se t'oferirà acompanyament durant tot el procés en el cas que ho necessitares. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Si el maltractament ha provocat conseqüències o seqüeles en la salut física o psicològica, has d'acudir a un centre sanitari perquè es diagnostique i s'establisca el corresponent tractament mèdic.

Si els fets són delictius, has d'interposar la corresponent denúncia, on és recomanable aportar els informes mèdics, si se'n tingueren.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

La denúncia ha d'interposar-se davant les autoritats, funcionaris i agents competents que estiguen encarregats d'investigar i sancionar un fet o una comissió presumptament il·legal.

Amb caràcter general, la denúncia d'un il·lícit penal podrà interposar-se en el Jutjat o davant els Agents Policials. També es pot informar la Fiscalia dels fets delictius.

Independentment, qualsevol víctima o testimoni d'un fet delictiu pot acudir, abans o després de la interposició de la denúncia, a les Oficines d'Assistència a la Víctima del Delicte perquè oferir-li una orientació personalitzada del seu cas.

Les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte de la Generalitat Valenciana es configuren com un servei públic i gratuït d'atenció i assessorament jurídic, psicològic i social a ciutadans i ciutadanes que resulten víctimes de qualsevol fet delictiu. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Pots posar-te en contacte telefònic o acudir personalment a l'Oficina d'Assistència a la Víctima del Delicte del lloc on es trobe el jutjat. El personal de l'oficina t'informarà del programa d'acompanyament de víctimes i testimonis que hi duen a terme.

En aquest cas, un/a professional de l'Oficina d'Assistència a la Víctima del Delicte t'acompanyarà personalment al jutjat on estàs citada per a la pràctica de qualsevol diligència o per a la compareixença en juí, informant-te al mateix temps del contingut de l'acte processal que s'hi practicarà.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Els lletrats de les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte no poden defendre't en el teu procediment judicial particular.

Pots triar qualsevol advocat o advocada col·legiat perquè porte la teua defensa. En cas de no conèixer a cap advocat o advocada pots acudir al Col·legi d'Advocats on se t'informarà respecte d'això.

En el cas de reunir els requisits per a sol·licitar el benefici de justícia gratuïta, hauràs de sol•licitar-ho en el Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) dels Col·legis d'Advocats. Amb caràcter general, se li concedeix el benefici de l'assistència jurídica gratuïta a aquelles persones que no tenen recursos per a litigar, és a dir, no tenen suficients ingressos econòmics. No obstant això, hi ha altres supòsits independentment del nivell de rendes que suposen la concessió instantània de la justícia gratuïta, com per exemple les víctimes de terrorisme, de violència de gènere o de tracta d'éssers humans entre altres supòsits. Informa't en el SOJ. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Si has patit lesions et recomanem que a la major brevetat acudisques a un centre sanitari.

Has d'informar la companyia d'assegurances de l'accident i revisar la teua pòlissa per si tens contractada l'assistència lletrada.

La víctima d'un accident de trànsit pot interposar la denúncia en el termini de sis mesos a comptar del dia en què va ocórrer l'accident. En el cas que només es vulguen reclamar qüestions civils, el termini per a interposar la demanda és d'un any a comptar del dia en què va tenir lloc l'accident. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) dels Col·legis d'Advocats té com a funció, entre altres, la tramitació de les sol·licituds de benefici de justícia gratuïta.

Cada Col·legi d'Advocats comptarà necessàriament amb un Servei d'Orientació Jurídica, que prestarà l'assessorament previ als peticionaris d'assistència de justícia gratuïta, la informació sobre el compliment i l'auxili en la redacció dels impresos normalitzats. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Açò pot ser constitutiu d'un delicte previst en l'article 227 del Codi Penal i, per tant, pot ser denunciat. Concretament, l'article 227, en el seu apartat 1r del Codi Penal estableix que "el que deixara de pagar durant dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius qualsevol tipus de prestació econòmica a favor del seu cònjuge o els seus fills, establida en conveni judicialment aprovat o resolució judicial, en els supòsits de separació legal, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, procés de filiació, o procés d'aliments a favor dels seus fills, serà castigat amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a 24 mesos".

Pots optar també per la reclamació en via civil, per a la qual cosa hauries de posar-te en contacte amb un advocat o advocada als efectes de realitzar les actuacions pertinents en el jutjat competent. 

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Pots sol·licitar en el jutjat competent l'inici d'un procediment de mediació penal intrajudicial, sempre que concórreguen els requisits per a iniciar aquest tipus de procediments.

Des de les Oficines d'Assistència a la Víctima del Delicte et podem informar sobre els requisits, tràmits i possibles conseqüències dels procediments de mediació penal.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on juristes, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.

Pots sol·licitar la intervenció de la Policia Local perquè alcen acta d'allò que hi ha succeït, realitzen els mesuraments corresponents i, si és el cas, ordenen que cessen les activitats molestes. La Policia actuarà de conformitat amb la legislació vigent.

Si els fets foren delictius es pot interposar la corresponent denúncia.

Vos recordem que conforme les condicions d'ús del web, la informació ací continguda és simplement orientativa, no constituint en cap cas una valoració de les circumstàncies concretes de cada cas, per la qual cosa recomanem que, en última instància, recórrega a l'assessorament d'una persona professional.

En tot cas, pot acudir a la seua Oficina d'Assistència a les Víctimes més pròxima on lletrats i lletrades, professionals de la psicologia i treballadors i treballadores socials li oferiran un servei públic, professional i individualitzat. Si ho desitja també pot contactar amb nosaltres a través de la nostra Oficina Virtual o telefonant al número de telèfon de l'Oficina corresponent.