T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Atenció social

Atenció social

Els treballadors i les treballadores socials de la Xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte:

  • Assessoren sobre els drets econòmics relacionats amb el procés, en particular, sobre les ajudes o indemnitzacions pels danys causats pel delicte i el procediment per a reclamar-les.

  • Informen sobre els serveis o organitzacions públics o no governamentals, de caràcter professional o voluntari, així com l'acompanyament a les institucions esmentades, si és el cas.

  • Faciliten l'accés a:

  • l'assistència mèdica,
  • a les possibilitats d'obtindre un allotjament alternatiu,
  • a recursos formatius,
  • recursos socials,
  • serveis d'interpretació i traducció disponibles.
  • Gestionen les ajudes econòmiques que pogueren correspondre'ls, amb especial atenció a les necessitats derivades de situacions d'invalidesa, hospitalització, defunció i les agreujades per la situació de vulnerabilitat de la víctima.