T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Atenció psicològica

Atenció psicològica

Els psicòlegs i les psicòlogues de la Xarxa d'Oficines de a les Víctimes del Delicte:

  • Ofereixen suport emocional a les víctimes i assistència terapèutica a les víctimes que en necessiten, garantint l'assistència psicològica adequada per a la superació de les conseqüències traumàtiques del delicte.

  • Elaboren un pla de suport psicològic per a les víctimes vulnerables i en els casos en què s'aplica l'ordre de protecció.

  • Orienten la víctima sobre el seu estat psicològic, la seua possible evolució, indicant-li les actuacions necessàries a seguir als efectes de la superació psicològica de la situació.

  • Realitzen el seguiment de l'evolució de la situació psicològica de la víctima o de qualsevol circumstància que puga alterar-ne la seguretat o salut.