T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Atenció jurídica

Atenció jurídica

Els lletrats i lletrades de la Xarxa d'Oficines a les Víctimes del Delicte:

  • T'informen sobre els teus drets com a víctima i com exercitar-los.

  • T'ofereixen la informació necessària per a la interposició de la denúncia, t'indiquen on i com interposar-la.

  • T'informen sobre el dret d'assistència jurídica gratuïta i el torn d'ofici. Assisteixen aquelles víctimes que pogueren complir els requisits per a ser-ne beneficiàries en la formalització de la sol·licitud.

  • T'informen sobre el que significa una ordre de protecció. Realitzen una valoració de les víctimes que precisen especials mesures de protecció amb la finalitat de determinar quines mesures, assistència i suport han de ser prestades.

  • T'assessoren sobre el teu paper en el procés judicial. Acompanyen la víctima, si així ho precisara, al llarg del procés, a l'acte del juí i/o a les distintes instàncies penals.

  • Reben la comunicació de determinades resolucions dirigides a la víctima quan aquesta ho sol·licite i notifiquem a les víctimes que així ho hagueren sol·licitat. Informem sobre la data, hora i lloc del juí, així com del contingut de l'acusació dirigida contra l'infractor.

  • T'informen sobre les mesures penitenciàries de l'infractor, el seu contingut i seguiment. T'assessoren sobre el dret a sol·licitar que s'imposen a l'alliberat condicional les mesures o regles de conducta previstes per la llei que es consideren necessàries per a garantir la teua seguretat.

  • T'assessoren sobre l'accés a la justícia restaurativa, així com a les vies de resolució alternatives del conflicte o de la problemàtica plantejada de caràcter processal i extraprocessal, com per exemple mediació o arbitratge.