T'interessa

SPOT VÍCTIMAS

SPOT VÍCTIMAS

Informació sobre seguretat tecnològica

Informació sobre seguretat tecnològica

Per a evitar que en l'ordinador queden rastres de les pàgines web que has visitat hi ha dos opcions:

 • Navegació en mode incògnit

 • Esborrar l'historial de navegació

Navegació en mode incògnit

A l'activar en un navegador la navegació en mode incògnit s'evita que el navegador guarde un registre dels llocs web que es visiten i del contingut que es descarrega.

Les finestres d'incògnit tenen un aspecte diferent del de les finestres normals. La part superior d'una finestra d'incògnit sol ser gris o blau, depenent del navegador en què s'òbriga. Per a obrir una pestanya d'incògnit, seguix els passos següents:

Internet Explorer

 • Opció 1:

  1. En la barra de menú d'Internet Explorer, polsa en l'opció Ferramentes. Es desplegarà un menú.

  2. Fes clic en el botó Nova pestanya InPrivate.

 • Opció 2:

  1. Fes clic amb el botó secundari en la icona d'Internet Explorer.

  2. Selecciona l'opció Iniciar l'exploració d'InPrivate.

Firefox

 • Opció 1:

  1. Fes clic en la icona de menú de Firefox , situat en el cantó superior dreta de la finestra del navegador.

  2. Selecciona Nova finestra d'incògnit.

 • Opció 2:

  Sobre un enllaç, fes clic amb el botó secundari i tria l'opció Obrir enllaç en una nova finestra privada.

Chrome

 • Opció 1:

  1. Fes clic en la icona de menú de Chrome , situat en el cantó superior dreta de la finestra del navegador.

  2. Selecciona Nova finestra d'incògnit.

 • Opció 2:

  Sobre un enllaç, fes clic amb el botó secundari i tria l'opció Obrir enllaç en una nova finestra privada.

Safari

 1. Fes clic en el menú de Safari i selecciona l'opció de navegació privada (priva't browsing en anglés)

 2. Confirma iniciar una navegació privada.

Esborrar l'historial de navegació

Un altre sistema per a evitar que quede informació en el teu ordinador dels llocs que has visitat és esborrar l'historial de navegació. Per a esborrar l'historial de navegació, seguix els passos següents:

Internet Explorer

 1. En la barra de menú d'Internet Explorer, polsa en l'opció Ferramentes. Es desplegarà un menú.

 2. Fes clic en l'opció Eliminar l'historial d'exploració.

 3. Selecciona les caselles de les categories d'informació que vols eliminar.

 4. Selecciona la casella Conservar les dades de llocs web favorits per a conservar les cookies i els arxius associats amb els llocs de la seua llista de favorits.

 5. Polsa el botó Eliminar.

Firefox

 1. Fes clic en la icona de menú de Firefox , situat en el cantó superior dreta de la finestra del navegador.

 2. Selecciona Historial. Es desplegarà un altre menú.

 3. Selecciona Netejar l'historial recent. S'obrirà una finestra.

 4. Activa les caselles de totes les dades que vullgues que eliminar, inclosa la casella Historial de navegació i descàrregues.

 5. Polsa el botó Acceptar.

Chrome

 1. Fes clic en la icona de menú de Chrome , situat en el cantó superior dreta de la finestra del navegador.

 2. Polsa en Historial, s'obrirà una nova finestra.

 3. Polsa en el botó Esborrar dades de navegació. Apareixerà un quadro de diàleg amb distintes opcions. Per a esborrar tot l'historial de navegació, selecciona en el desplegable l'origen dels temps. I activa les caselles de totes les dades que vullgues que Chrome elimine, inclosa la casella Historial de navegació.

 4. Fes clic en el botó Esborrar dades de navegació.

Safari

 1. Fes clic en la pestanya d'Edició.

 2. Selecciona l'opció Preferecias.

 3. Fes clic a la fitxa General, i polse a la dreta a Eliminar ítems de l'historial.

Font: Ministeri de Sanitat Servicis Socials i Igualtat